Legitimerade psykologer
med lång erfarenhet

Legitimerade psykologer
med lång erfarenhet

Kompetenta och lyssnande barnpsykologer/barnpsykoterapeuter

Välkommen till oss. På vår mottagning erbjuder vi psykoterapi till barn och föräldrar, ungdomar och vuxna. Vänd dig till oss om du är i behov av en kompetent och lyssnande barnpsykolog. Våra erfarna medarbetare genomför också psykologiska bedömningar och vi åtar oss utbildnings- och handledningsuppdrag.

När du och/eller ditt barn behöver kontakt med en barnpsykolog/barnpsykoterapeut är du välkommen att kontakta oss. Har vi möjlighet så svarar vi direkt, annars kan du tala in ett meddelande på vår telefonsvarare. Vi ringer oftast tillbaka samma dag och kan erbjuda snabb besökstid.

I vårt arbete som barnpsykologer ingår även rådgivning till blivande föräldrar och till personer som redan är föräldrar. Vi hjälper också äldre föräldrar, som vi kan ta emot tillsammans med deras vuxna barn. En kontakt med en erfaren barnpsykolog/barnpsykoterapeut kan vara till stor hjälp vid alla former av relationsproblem och psykologiska frågeställningar.

Våra medarbetare har lång erfarenhet av att hjälpa adopterade barn och deras föräldrar. För många familjer som adopterar är det också en trygghet att tala med en barnpsykolog inför en planerad adoption.

När kan man behöva hjälp av en barnpsykolog/barnpsykoterapeut?

Till oss vänder sig ofta föräldrar med olika frågeställningar gällande deras barn och ungdomar. Det kan till exempel handla om oro, ilska, stress, blyghet, ledsenhet eller rädslor. Sådana reaktioner kan ha uppstått i samband med förluster, kamratproblem, syskonkonflikter, familjeproblem, skolsvårigheter med mera.

Vid ett första samtal får föräldrarna träffa oss utan att barnet är med, för att i lugn och ro beskriva situationen och oron för barnet.

Psykoterapi ger stöd i alla åldrar

Oberoende av i vilket stadium i livet man befinner sig kan stöd behövas när svårigheter uppstått inom familjen eller i relation till omgivningen. Vi tar emot barn och föräldrar, ungdomar, vuxna och par.

Legitimerade barnpsykologer/psykoterapeuter – en kvalitetsgaranti

Våra barnpsykologer/barnpsykoterapeuter är alla legitimerade psykoterapeuter som är specialiserade inom barn-, ungdoms- och föräldrapsykoterapi. Samtliga medarbetare är utbildade vid Ericastiftelsen, en högskola med integrerad behandlings- och forskningsverksamhet.

Välkommen till oss – vi finns här för dig när du behöver hjälp av en barnpsykolog.

Våra legitimerade och erfarna barnpsykologer/barnpsykoterapeuter kan hjälpa dig och ditt barn!