Hur vi arbetar

Anpassade lösningar - för alla

Vi är vana att möta barn, ungdomar, föräldrar, par och familjer. Alla hamnar ibland i svårhanterliga situationer där man kan behöva professionell hjälp. Ibland är det mindre komplicerade svårigheter ibland mer. Familjer kan besöka oss av många olika anledningar. Svårigheterna kan ha uppstått nyligen eller funnits under en längre tid.

Med hjälp av barnpsykologen kan man få en förståelse för de känslomässiga problemen och få hjälp att hitta nya sätt att hantera relationer och situationer i livet. Hos oss skräddarsyr vi helhetslösningar utifrån att varje individ och familj är unik.

Familjepsykologer

Vi har ett starkt fokus på både individ- och familjeperspektivet och är måna om att erbjuda hjälp så snabbt som möjligt. Direkt efter den inledande bedömningen kan oftast behandling påbörjas, utan några väntetider.

Till vår mottagning söker sig personer och familjer som är bosatta i alla delar av Sverige, och även i utlandet. Majoriteten av de som söker oss kommer via tidigare besökares rekommendationer.

Viktigt samarbete med föräldrarna

Föräldrar och barn kan ofta dela många glädjeämnen men också stunder av frustration och sårade känslor. Många av våra klienter vänder sig till oss för att vi alltid prioriterar ett nära samarbete med föräldrarna.

Samtliga av våra psykologer är givetvis legitimerade och har lång yrkeserfarenhet. Vi vill hjälpa de personer som vi möter att få tillgång till sina personliga resurser, och på det sättet må bättre och bli friare som individer.

Välkomna att ta kontakt med oss.

Våra legitimerade och erfarna psykologer kan hjälpa dig och ditt barn